Deklaracja wyboru położnej

 

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy – położnej udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Niestety wiele kobiet nie wie o przysługującym im prawie wyboru położnej , kiedy położną powinny wybrać, dlatego postanowiłam napisać w skrócie o co chodzi z  tą deklaracją.?

Każda kobieta ma prawo wyboru położnej na każdym etapie swojego życia niezależnie od tego czy położna pracuje w tym samym miejscu w którym  kobieta  ma wybranego lekarza, lub gdzie będzie chodziła z dzieckiem do lekarza. Deklarację wyboru świadczeniodawcy ( czyli lekarza , pielęgniarki, położnej  ) od stycznia 2018 r. można zmienić bezpłatnie 2 razy w roku po każdej następnej zmianie wnosi się opłatę do NFZ w wysokości 80 zł. Zmianę wyboru świadczeniodawcy ( lekarza, pielęgniarki, położnej ) nie trzeba  nigdzie zgłaszać ,ponieważ każda nowo podpisana deklaracja eliminuje wcześniej złożoną.

Kiedy wybrać położną ?

Każda kobieta może wybrać położną na każdym etapie życia ponieważ położna POZ –( podstawowej opieki zdrowotnej )  realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

1) edukację w zakresie planowania rodziny;

2) opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;

3) opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia i rodziną;

4) opiekę w chorobach ginekologicznych;

5) opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Wybór położnej w ciąży !!!

Wg stanardu opieki okołoporodowej,  jeżeli osobą sprawującą opiekę nad kobietą ciężarną jest lekarz ginekolog wówczas powinien skierować  kobietę w okresie pomiędzy 21–26 tyg. ciąży do położnej podstawowej opieki zdrowotnej w celu objęcia jej opieką  prze położną w miejscu, w którym kobieta  będzie przebywała po porodzie z dzieckiem. Niestety bardzo rzadko lekarze informują kobiety o przysługującym im prawie.

Opieka położnej w trakcie ciąży

Zgodnie ze  standardami opieki okołoporodowej każdej kobiecie ciężarnej od 21 do 31 tygodnia ciąży przysługują raz w tygodniu tzw wizyta w edukacji przedporodowej, a od  32 tygodnia ciąży, aż do rozwiązania  dwie w tygodniu. W sumie kobieta może skorzystać z 30 wizyt.u wybranej przez siebie położnej  . W trakcie tych wizyt położna zapewnia edukacje przedporodowe w formie spotkań indywidualnych lub grupowych, które mają na celu

  1)   praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu

  2)  omówienie kwestii połogu i przygotowanie do niego

 3)  przekazanie wiedzy dotyczącej  karmienia piersią, pielęgnacji noworodka i niemowlęcia

  4)  przygotowanie kobiety do rodzicielstwa.

Czas ciąży, to okres w którym kobieta powinna przygotować się do świadomego macierzyństwa - szczególnie kobieta w pierwszej ciąży, dlatego każda kobieta ma prawo do spotkań z wybraną  przez siebie  położną ,  na których będzie miała możliwość przygotowania się nie tylko do porodu ale również do spokojnej opieki nad dzieckiem.  To czas na zapoznanie się z położną a dla położnej to możliwość poznania preferencji kobiety. Przygotowanie do macierzyństwa powinno zacząć się w TRAKCIE CIĄŻY -  ponieważ po porodzie w natłoku obowiązków związanych z macierzyństwem nie zawsze kobieta ma czas żeby szukać informacji mnin.na temat  prawidłowej  opieką nad dzieckiem ,a nikiedy stres spowodowany brakiem wiedzy wcale nie przyczynia się do spokojnego macierzyństwa.  Również kobiety w kolejnych ciążch mogą korzystać ze spotkań z wybraną położną – może to być kilka indywidualnych spotkań w celu aktualizacji wiedzy na temat pielęgnacji , karmienia, lub innych kwestii nurtujących kobietę.

Wizyty położnej po porodzie ?

Wg obowiązujących przepisów położna ma obowiązek w ciągu 48 godz. (oprócz ustawowo  dni wolnych od pracy ) od chwili zgłoszenia telefonicznego  lub pisemnego o urodzeniu się dziecka wykonać pierwszą wizytę w domu pacjentki -JEŻELI KOBIETA WCZEŚNIEJ ZŁOŻYŁA DO POŁOŻNEJ DEKLARACJĘ WYBORU POŁOŻNEJ – jeżeli kobieta takiej deklaracji nie złożyła położna może przyjść na wizytę -  jeżeli ma możliwość objęcia jej  opieką -, ale nie musi ,ponieważ każda położna ma ustalony harmonogram pracy i nie może przyjąć pod opiekę kobietę w przypadku kiedy takiej opieki nie może jej zagwarantować

Po porodzie każdej kobiecie przysługuje od 4 – (są to obowiązkowe wizyty ) do 6 wizyt do czasu ukończenia przez dziecko 2 miesiąca życia. Wizyty ustalane są indywidualnie wg planu opieki poporodowej.

Opieka położnej po zakończonych wizytach ?

Jeżeli kobieta nie zmieniła wyboru położnej – po zakończonych wizytach w dalszym ciągu może kontaktować się z wybraną przez siebie  położną czy to telefonicznie czy w gabinecie położnej. Deklaracja zapewnia możliwość stałego kontaktu z położną, oraz w przypadku kolejnej ciąży jest gwarancją objęcia opieki przez wybraną  przez kobietę położną.

Jeżeli nie masz kontaktu ze swoją położną - może zastanów się nad dobrym wyborem !!! .Masz prawo do zmiany ale dokonaj tej zmiany już w trakcie ciąży ponieważ po porodzie nie zawsze będzie ona możliwa.