Poradnia Położnej POZ

Dlaczego warto mieć swoja położną ?

Zadaniem położnej rodzinnej jest opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia. Położna zobowiązana jest do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, położniczo -ginekologicznej i neonatologicznej. Opiekuje się kobietami w okresie dorastania ciąży, połogu i menopauzy. Każda kobieta ma prawo do bezpłatnej i kompleksowej opieki świadczonej przez położną.
W ramach podpisanego kontraktu z NFZ Poradnia Położnej POZ w Liszkach realizuje świadczenia w poniższym zakresie

 • Edukację przygotowująca do ciąży,
 • W okresie ciąży edukację w szkole rodzenia, lub indywidualne spotkania w edukacji przedporodowej,
 • Wizyty patronażowe po porodzie,
 • Edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia,
 • Profilaktykę chorób ginekologicznych i onkologicznych

Wizyty w domu po porodzie

logo nfz 50Wszystkie świadczenia oferowane w opiece poporodowej realizowane są bezpłatne dla kobiet, które złożyły deklaracje wyboru położnej w Centrum Familio w Liszkach w ramach podpisanego kontraktu z NFZ

Elżbieta Wierzbicka Centrum Familio  z siedzibą w L iszkach 77a zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż

1. Administratorem danych jest Elżbieta Wierzbicka

2. Dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług . Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane o stanie zdrowia zalicza się do szczególnej kategorii danych.

3.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5.Każdy pacjent ma prawo żądać od Administratora:
- dostępu do swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
- ich sprostowania lub zaktualizowania na podstawie art. 16 RODO
- usunięcia danych „bycia zapomnianym” na podstawie art. 17 RODO
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO
- przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO (zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa).
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na podstawie art. 17 b RODO, jeżeli nie ma podstawy prawnej na dalsze przetwarzanie.

6.W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Elżbieta Wierzbicka Centrum Familio z siedzibą  Liszki 77a , Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3. Podanie dodatkowych danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne.

Budowanie rodzinnej bliskości zaczyna się od pierwszych dni życia dziecka. Kiedy na świat przychodzi malutki człowiek bardzo szybko staję się dla rodziców najważniejszy. Wracając do domu po porodzie mama i tata mają prawo czuć się zagubieni i niepewni w nowej roli. Mogą mieć wątpliwości czy prawidłowo opiekują się swoim nowonarodzonym dzieckiem. Wówczas warto skorzystać z naszej pomocy. Podpowiemy jak prawidłowo karmić pielęgnować uspokajać maluszka .

Opieka położnej rodzinnej po porodzie obejmuje:

 • Opiekę w domu nad mamą i maleństwem w ramach bezpłatnych (od 4 do 6) wizyt patronażowych,
 • Poradę laktacyjną dla mam karmiących piersią,
 • Kontrolowanie wagi dziecka oraz ocenę efektywności karmienia niezależnie od sposobu karmienia dziecka,
 • Ocenę przebiegu żółtaczki fizjologicznej,
 • Poradę położniczą oraz usunięcie szwów po cięciu cesarskim,
 • Wspólną kąpiel maleństwa,
 • Pielęgnację kikuta pępowinowego pomoc w prawidłowej pielęgnacji maluszka,
 • Masaż niemowlęcy,
 • Wystawienie zaświadczenia do becikowego na podstawie karty ciąży (tylko w przypadku wpisu w karcie ciąży objęcia opieką przed 10 tyg, ciąży )

Deklaracja wyboru połoznej

Wybierz format pdf lub doc:

icon pdf

icon word