Program szkoły rodzenia

 
I ZAJĘCIA
- Omówienie świadczeń położnej ,wywiad, dolegliwości występujące w trakcie ciąży, objawy niepokojące w trakcie ciąży, programowanie żywieniowe
II ZAJĘCIA
Objawy zbliżającego się porodu, kiedy należy udać się do szpitala, niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu w czasie porodu, techniki oddychania w trakcie porodu, pozycje wertykalne
III ZAJĘCIA
Farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego, znieczulenie do porodu, cięcie cesarskie, przygotowanie tkanek krocza do porodu
IV ZAJĘCIA
Etapy porodu naturalnego, przygotowanie torby do szpitala, wyprawka dla dziecka, omówienie planu porodu
V ZAJĘCIA
Badanie i testy przesiewowe u noworodka, stany przejściowe noworodka, pierwszy kontakt z dzieckiem po porodzie
VI ZAJĘCIA
Pielęgnacja noworodka -warsztaty
VII ZAJĘCIA
Przygotowanie do karmienia piersią – ćwiczenia pozycji do karmienia
VIII ZAJĘCIA
Najczęstsze problemy laktacyjne, akcesoria wspomagające laktację, odżywianie w trakcie karmienia piersią
IX ZAJĘCIA
Połóg po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim, stany emocjonalne w czasie połogu, antykoncepcja i wizyty kontrolne po porodzie
X ZAJĘCIA
Szczepienia ochronne, pierwsza pomoc w stanach nagłych, masaż antykolkowy, posumowanie wiadomości

 

Dla zainteresowanych istnieje możliwość dodatkowych spotkań, na których  omówimy tematy na życzenie
Kobiety w kolejnych ciążach zapraszamy na wybrane  przez siebie zajęciach, lub na spotkania indywidualne na których omówimy wybrane tematy.